Tek çatılı seralar : Bunlarda çatılar tek meyilli ve dolayısıyla tek yüzeylidir. Genellikle bir binanın veya bir duvarın güneye bakan tarafına dayanır.


İki çatılı seralar : Bunlar daha iyi ışık alırlar. Çatının iki yüzü birbirine eşit ise "ikiz kenar çatılı seralar" olurlar.


M çatlı seralar : Bunlar ise yan yana gelen blok seralardır. Bunlar ikiz kenar veya iki kenarı eşit olmayan çatılı seraların yan yana gelmesinden oluşur.


Blok seralar : Blok seralar birbirlerine ekli olarak tesis edildikleri için tesis giderleri daha azdır. Aynı tür bitki yetiştirme söz konusu ise aralarında ara duvar gerekmez.


 

 

 

Modern ve Ekonomik Seraların Yapımını Gerçeklesştiriyoruz...


 

 

 

 

 

.::. Modern Sera Yapımı .::.